Csak azért is!

Ez a blog a mezeinewsee.blog.hu folytatása. Kevésbé lesz szalonképes, keményebben fogalmazom meg benne a véleményemet, kritikámat. Számítok Rátok, hogy ha túlzásokba esem, akkor figyelmeztettek a keresztény mértékletességre! Mindenkit kérek, a kommentekben se szerepeljenek nevek (csak dicsérő hangnemben)! A kezdőbetű tökéletesen alkalmas az azonosításra, azt használjuk.

Friss topikok

  • odamondogato: Tamás = tömős (2015.05.16. 11:06) Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek!
  • Xinaf: @mezeinewsee: - Nős püspök is volt. A diakónuságot sokan a papság előszobájaként élik meg. Gondol... (2015.04.14. 20:52) Női papság?
  • mezeinewsee: @Kitalátor (másként) gondolkodó: lehet, hogy régen hallottam, és benne volt a tudatalattimban :). (2014.09.02. 19:23) Az Egyház, mint hajó
  • ireftoht: Alapvetően elhibázott az életmódod és az életszemlélted! A nagyvárosi lét minden jellegzetes víru... (2014.07.11. 10:57) Rövid összefoglaló
  • huKKK: @mezeinewsee: Jól mondod. Szerintem is tudja. Parancsolatként mondta. Arra, gondolok, hogy a jel... (2014.03.28. 15:29) A keresztény műmosoly

És itt jön a folytatás!

2013.09.23. 18:54 mezeinewsee

Cserkészeknek írt 2. levél

 

Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából meghívott apostola, Isten egyházának Krisztus Jézusban megszentelteknek, a meghívott szenteknek mindazokkal együtt, akik segítségül hívják a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, minden helyen, náluk és nálunk. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az úr Jézus Krisztustól.

Előző levelemben a táborozásotokról írtam nektek. Most azért teszem ugyan ezt, hogy rávilágítsak csapatotok erősségére és annak fontosságára. Ugyanis, mint tudjátok, nektek nem áll rendelkezésetekre sok pénz. De ez nem is lényeges, mert az anyagi javakat a pogányok keresik elvakultan. Közöttetek nincs híresség, vagy nagy befolyással bíró személy. Ez sem probléma, mert így legalább óvva vagytok a legsúlyosabb hiúságtól és gőgtől, mely a híres emberek legnagyobb kísértő bűne. A ti erőtök testvérek, egymásban található.

IMG_0610.jpgMinden csapatban több őrs van. Az őrsök lényege, hogy kis létszámú csoport könnyebben tud együtt dolgozni és munkálkodni a világon. És ha több őrs együtt dolgozik ugyan azon a célon, akkor a végső cél, mely a csapat hatékony működése, összehangoltabban megvalósul. De ahhoz, hogy ez valóban így legyen, az őrs tagjainak egymással és más őrsökkel is jóban kell lenniük. Ahol ugyanis felüti fejét a széthúzás, ott szeretetlenség van. És ahol szeretetlenség van, ott a közösség széthullik. Ez a sátán célja. Ezért azt mondom nektek testvérek: ne hagyjátok magatokat az ördögtől vezetve elkallódni. Bízzatok az Úrban, a mi Urunkban, Krisztus Jézusban és a Szentlélekben! Akkor Békében lesztek mindenkivel, elsősorban egymással is, mi által segíthettek a világon. Mert a világnak nagy segítségre van szüksége és ebben a segítségben cserkészetnek is komoly feladata van.

A tábor ideje alatt vezetőnek lenni épp olyan nehéz, mint vezetettnek. Hiszen mi a vezető feladata? Segíteni a rábízottakat, hogy a tábor ideje alatt hasznos tudásra tegyenek szert és mellé jól is érezzék magukat. A vezető erre áldozza idejét. És mi a vezetett feladata, testvéreim? Elsősorban az ,hogy jól érezze magát. Másodrészt az, hogy a hasznos tudnivalókat elsajátítsa. De ehhez türelem, szorgalom, engedelmesség és szeretet kell!

Kedves vezetettek: biztos előfordul olyan alkalom, amikor úgy érzitek, hogy vezetőitek egyike, vagy több közülük nem jól jár el veletek szemben, vagy igazságtalanul fegyelmez. Ha így érzitek, akkor a lehető legudvariasabban kérdezzetek rá a probléma miértjére. Hogy miért tiltanak meg valamit, vagy mi volt az, amit nem lett volna szabad megtennetek és akkor a vezető elmondja nektek. Senki sem a vezetők közül nem büntet oktalanul! Lehet, úgy azt mondjátok lelketekben: „Pedig van ilyen!”, valójában nincs. Minden vezető a javatokat akarja, csak „néma gyermeknek anyja sem érti a szavát.” Ezért mondom nektek, hogy ha (Isten óvjon titeket ettől) valamiért fekvőtámaszt kell nyomnotok, és nem értitek miért, akkor kérdezzetek rá. De csak a feladat teljesítése után! Furcsán hangzik testvéreim, de ennek is egyszerű az oka. „A cserkész feljebbvalóinak készséggel és jó lélekkel engedelmeskedik.” Ha nem érted, miért kell fekvőtámaszt nyomni, engedelmességből nyomd le és utána kérdezd meg miért nyomtad. Akkor vezetőd elmondja neked, mert ahogy fentebb említettem, vezetőitek nem fegyelmeznek ok nélkül. Ezzel gyakorlod az engedelmesség és a szeretet erényeit, melyek bilincsek a sátán kezére.

Kedves vezetők: Biztos előfordul veletek, hogy valamelyik rátok bízott csapattag olyat tesz, vagy mond, amit nem szabad. Esetleg elmulaszt megtenni valamit, amit meg kellett volna tegyen. Ilyenkor figyelmeztesd, hogy rossz úton jár és bíztasd a helyes viselkedésre. Ha ennek nincs foganatja, akkor a fekvőtámasz marad a vétkesnek. Fontos dolog testvérem, hogy mond meg neki mindig, miért kell fekvőt nyomnia! És arra is figyelj, hogy a szabálysértés és a fegyelmezés között ne teljen el sok idő. Visszamenőleg büntetni nem helyénvaló, mert már a feledés homályába vész a tett helytelensége. Az is fontos dolog testvéreim, hogy a vezető feladata az őrsének szolgálata. Az őrs munkáján tükröződik a vezető munkája. Ha sok fekvőt kell nyomatnia a vezetőnek, az ő munkáját minősíti, nem csak a rábízottét. Továbbá, ha őrsötökbe tartozóval fekvőtámaszt nyomattok, akkor a fekvőtámaszt nektek is le kell nyomnotok. Nem feltétlen ott és abban a pillanatban, de még azon a napon! Hiszen ha a rátok bízott rosszul csinált valamit, akkor az a ti hibátok is. Viseljétek tartással a hibáitokat és tegyetek azért, hogy kijavítsátok. Itt következik egy másik fontos dolog, melyre figyelmeztetlek titeket testvérek: nem elégedhettek meg magatokban azzal, hogy lenyomatjátok a fekvőtámaszt! Különösen figyeljetek rá és tegyetek azért, hogy az ok, ami a fegyelmezést kiváltotta, ne ismétlődhessen meg. A fekvőtámasz következmény, nem megoldás. A megoldás a helyes nevelésben van.

Sose feledjétek, hogy ti cserkészek vagytok. És mint cserkészek, minden cserkészt tekintsetek testvéreteknek. A tábor alatt és az után is, igazán egymásra számíthattok. Ismeritek a testvéreteket, hát segítsétek! Látjátok, hogy a világban mennyi a széthúzás, az ellenségeskedés és szeretetlenség. Viszont Isten titeket arra hivatott, hogy megmutassátok a pogányoknak és gyűlölködőknek: van más módja is annak, hogyan éljünk. Ti bebizonyíthatjátok nekik, hogy az életük jobbra fordul, ha elhagyják a régi tévelyt és megtanulják elfogadni testvérüket Krisztusban. Megmutathatjátok nekik, hogy az ember lehet boldog a pénz hajszolása nélkül is. Rávilágíthattok, hogy az ember nem attól lesz megbecsültebb, ha a hatalomét vívott öldöklő harcban százakat tapos le azért, hogy ő maga kicsit följebb jusson egy ranglétrán és ezért a környezete jobban megbecsülje. Ti legyetek olyan ártatlanok, jószívűek és alázatosak, amilyennek a mi Urunk meghívott titeket. Kövessétek azokat az erényeket, melyeket a cserkésztörvények képviselnek! „A cserkész egyenes lelkű.” (1. cst) Nem álltok az igazságtalanság pártjára, kerülitek a hazug szót és törekedtek arra, hogy  „feltétlenül igazat mondjatok.”

Testvéreim, ti ne csak magatokkal foglalkozzatok, hanem inkább másokért tegyetek! Teljesítsétek híven kötelességeiteket, hiszen tartoztok velük Istennek, a hazának és embertársaitoknak is. (2.cst) Krisztus Urunk is megmondta a farizeusoknak, „adjátok meg ami az Istené”. Tegyétek hát ti is! De amit meg kell tennetek, azt a hazának se feledjétek el teljesíteni. És fontos, hogy ugyan így tegyetek embertársaitokkal is. Nézzetek szét a világban és látni fogjátok, mennyire nem boldogulnak embertársaitok a különböző gondjaikkal és akár legkisebb nehézségeikkel. Ezért írom nektek: „ahol tudtok, segítsetek!” (3. cst) Az emberek elfelejtik lassan, hogy segítsenek egymáson és lassan azt is elfelejtik, hogy segítséget kérjenek. És ha ti megsegítitek azt, akinek szüksége van rá, Krisztus Urunk megemlékszik jótetteitekről.

Ahogy már írtam nektek, leírom most is. Cserkészek vagytok, és „a cserkész minden cserkészt testvérének tekint”. (4.cst) Ez a testvéri közösség erősít meg titeket. Ezért írom nektek testvéreim az Úrban, hogy egymás ellen sose forduljatok! Lehet hogy akad köztetek nézetkülönbség, vagy a körülöttetek lévők haragoskodnak testvéreik ellen, de ti ne tegyétek ugyanezt! Hiszen ti a cserkészeké vagytok, akik Krisztuséi.

Mint cserkészek, ne keverjétek össze amit tesztek, a hadsereggel. A katona ugyanis parancsra bármit megtesz, kegyetlen akár a társaival is. Ti, testvéreim viszont legyetek „másokkal szemben gyöngédek és magatokkal szemben szigorúak.” (5.cst) Ez ugyanis Krisztusi lelkület, testvéreim! Hiszen Jézus Urunk is magával szemben volt szigorú, amikor 40 napot böjtölt a pusztában a világért. Magával volt szigorú, amikor vállalta a keresztre feszíttetést. És velünk volt gyöngéd, amikor betegeket gyógyított, a holtakat feltámasztotta és halálával megváltott minket.

IMG_1374.jpg

„Szeressétek a természetet, legyetek jók az állatokhoz és kíméljétek a növényeket!” (6.cst) Mint cserkészek, a természet minden csodája a gondotokra lett bízva a 

mi Istenünktől. Fontos, hogy megismerjétek az állatvilágot. Mindent ami a földön jár, a vízben úszik és az égen repül. Ezek mind ugyan úgy élnek, lélegeznek, ahogy ti is. A mezők, erdők növényei is élnek és a mi Atyánk tartja életben őket. Ti, mint Isten meghívottjai, hatalommal bírtok mindannyiuk fölött, de én arra bíztatlak benneteket, hogy vigyázzatok ezekre a kincsekre. Mert minden miben élő lehelet van, értékes.

Cserkésztestvéreim! Mi mindannyian csak por vagyunk Isten előtt. Ha a mi Urunk egy porszemet kiemel, nem a porszem érdeme. Ugyan úgy lefújhatja az Úr azt a porszemet, hogy másikat emeljen fel kedve szerint, ahogy azt az egyet kivette a többi por közül. Ezért mondom azt, hogy legyetek alázatosak. Ugyanis vezetőitek is ilyen porszemek. Egyes porszemeket közületek kiválasztott és megbízott, hogy segítse életetek útját az emberebb emberré válás felé, ők a vezetőitek. Az ő feladatuk

 az, hogy segítsenek nektek. De ez nem működhet akkor, ha nem figyeltek rájuk. Ezért sose feledjétek: „a cserkész feljebbvalóinak készséggel és jó lélekkel engedelmeskedik.” (7.cst)

Ne szomorkodjék szívetek a világ minden gondja miatt. Megértem és tudom, hogy nem könnyű nektek testvérek, hiszen senkinek sem az, nekem se. De „a cserkész vidám és meggondolt” (8.cst), tehát ha összegyűltök táborba, a gondjaitokat hagyjátok ott, otthonotoknál, ne vigyétek magatokkal a horpácsi táborba. Igyekezzetek megőrizni a tábor általános jókedvét. Ha ti boldogok vagytok jócselekedeteitektől, akkor bizonyára a mi Urunk is boldog. Tehát legyetek derűsek, de ne esztelenül, mint a bolondok! A józan észre mindig szükség van, táborban is.

„A cserkész takarékos.” (9.cst) De miképp lehetnétek takarékosak a tábor alatt? Erre több példát is tudok nektek írni: elsősorban az ételt ne pocsékoljátok. Aki amennyit kivett magának, azt fogyassza is el. A 

IMG_1348.jpg

test épülése fontos testvéreim, ezért táplálni kell. De aki maradékot hagy, az túlbecsüli magát és pocsékolja azt, ami a világban sok családnál hiányzik, az élelmet. Rengeteg az éhező testvéreim, legalább ti ügyeljete


Tartsátok magatokat tisztán testvérek! De ne csak testeteket tisztítsátok meg a portól, verítéktől, hanem a lelketeket is tisztítsátok meg a bűn mocskától.
„A cserkész testben és lélekben tiszta.” (10.cst) A test tisztasága fontos dolog. Ha tested tiszta, megóvod magad a betegségektől, így hosszú életűvé leszel a földön. Ha a lelked is tiszta mellé, akkor hasonlatos lehetsz Krisztushoz, ki megtisztít és megigazít minden embert a földön, ki hozzá fordul.  Bár ti nem vagytok Krisztus, a ti tisztaságotok láttán más is hihet, ha szembesül hitvallásotokkal.k arra, hogy semmi se vesszen kárba. Ugyan ezen alapon ne folyassátok fölöslegesen a vizet, ha kulacsaitokat töltitek, vagy ha fogat mostok. A szükségesnél ne folyassátok tovább a zuhanyzáshoz való vizet sem. Egyrészt mert rajtatok kívül más testvéretek is lezuhanyozna és ugye azért is, hogy az ételnél is ritkább édesvizet ne pazaroljátok el.

Köszöntenek titeket Európa egyházai. Sokszor köszöntenek benneteket az Úrban, a tímári Gábor atya, családja és a házukban lévő cserkész közösséggel együtt. Köszöntenek titeket a testvérek mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal. Én, Pál, sajátkezűleg írom a köszöntést.

Az Úr Jézus kegyelme legyen veletek! Szeretetem mindnyájatokkal Krisztus Jézusban.

2 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://anticenzor.blog.hu/api/trackback/id/tr695530174

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Mogyee 2013.09.24. 10:32:44

Ezeken még mindig rettenetesen jókat mosolygok. :) Zseniálisak lettek!

Morviniuszka 2013.10.18. 19:15:45

Úgy gondoltam, hogy belinkelek egy Biblia idézetet, de rájöttem, hogy KNB: A példabeszédek könyve teljes könyvét mégse linkelhetem be. :D